SEVERN SP. Z O.O. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA KRS: 0000526727 NIP: 7010444682 REGON: 147483912 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5 000.00 ZŁ WPŁACONY W CAŁOŚCI; SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO EMAIL: severn.spzoo@gmail.com